ویروس كشنده باعث می شود که خرگوش ها به صورت دسته جمعی خونریزی کنند

بیماری هموراژیک مانند آتش سوزی در میان جمعیت خرگوش در آمریکا گسترش می یابد خرگوش ها در چندین ایالت آمریکا، اعم از وحشی و اهلی، با یک ویروس بسیار مسری که باعث بیماری خونریزی دهنده خرگوش می شود، گرفتار شده اند – وضعیتی که بین 80٪ تا 100٪ همه حیوانات آلوده را می کشد. با […]

ویروس كشنده باعث می شود که خرگوش ها به صورت دسته جمعی خونریزی کنند ادامه مطلب »