جغرافى

چگونه در ارومیه باغ عمودی بسازیم

نحوه ساخت باغچه عمودی ارومیه در 7 مرحله ویلای غیر قانونی خود را در جاده امامزاده ارومیه به باغ عمودی تبدیل کنید تا خسارت از دست رفتن زمین کشاورزی بخاطر ساخت ویلا حل شود تنظیم مقاله از مهندس شهروز ربانی باغبانی عمودی روش عجیبی برای باغبانی است زیرا همانطور که از خود کلمه مشخص است، …

چگونه در ارومیه باغ عمودی بسازیم ادامه مطلب »

Damghan earthquake year 856AD زمین لرزه 8 ریشتری دامغان سال 242 هجری

Damghan earthquake year 856AD زمین لرزه 8 ریشتری دامغان سال 242 هجری The 856 Damghan earthquake or the 856 Qumis earthquake occurred on 22 December 856 (242 AH). The earthquake had an estimated magnitude of 8.0-7.9, and a maximum intensity of X (Extreme) on the Mercalli intensity scale. The meizoseismal area (area of maximum damage) extended for about 350 kilometres (220 mi) along the southern edge of …

Damghan earthquake year 856AD زمین لرزه 8 ریشتری دامغان سال 242 هجری ادامه مطلب »

Zoroaster زرتشت

Zoroaster (/ˈzɒroʊæstər/, UK also /ˌzɒroʊˈæstər/; Greek: Ζωροάστρης, Zōroastrēs), also known as Zarathustra (/ˌzærəˈθuːstrə/, UK also /ˌzɑːrə-/; Avestan: 𐬰𐬀𐬭𐬀𐬚𐬎𐬱𐬙𐬭𐬀, Zaraθuštra), Zarathushtra Spitama or Ashu Zarathushtra (Modern Persian: زرتشت, Zartosht), was an ancient Iranian prophet (spiritual leader) who founded what is now known as Zoroastrianism. His teachings challenged the existing traditions of the Indo-Iranian religion and inaugurated …

Zoroaster زرتشت ادامه مطلب »

ارومیه جزو پنج شهر پیشرو هوشمند کشور

ارومیه جزو پنج شهر پیشرو هوشمند کشور ارومیه- ایرنا- شهر ارومیه با اقداماتی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته، حرکتی پرشتاب را در زمینه توسعه خدمات الکترونیکی و استفاده از ظرفیت‌های اینترنتی داشته و گام‌های بلندی را نیز برای تبدیل شدن به شهر نخست خدمات الکترونیکی در منطقه شمال غرب کشور برداشته است. به گزارش …

ارومیه جزو پنج شهر پیشرو هوشمند کشور ادامه مطلب »

US and Iranian researchers collaborate on Lake Urmia restoration

by Kelsie Holman , Utah State University   Iran’s Lake Urmia — a sister to Utah’s Great Salt Lake — has lost nearly 95 percent of its volume in the span of two decades. Credit: Somayeh Sima In a rare exchange, scientists and water resources engineers from Iran and Utah are collaborating on a bold …

US and Iranian researchers collaborate on Lake Urmia restoration ادامه مطلب »

سيل بزرگ ٩٥٠٠ و ٧٠٠٠ سال قبل در اروميه

  سيل بزرگ ٩٥٠٠ و ٧٠٠٠ سال قبل در اروميه و تاثير آن در جغرافى منطقه و تكامل بشريت مقاله از مهندس شهروز ربانى در اين مقاله ما نميخواهيم به صد ميليون سال قبل كه اروميه زير اعماق اقيانوس بود برگرديم و اين توانايى رو نداريم. اين را به دانشمندان و محققان ايرانى محول ميكنيم. …

سيل بزرگ ٩٥٠٠ و ٧٠٠٠ سال قبل در اروميه ادامه مطلب »