خشكسالى بزرگ اروميه ٤٢٠٠ سال قبل

 

خشكسالى بزرگ اروميه ٤٢٠٠ سال قبل

١٥٠٠ سال قبل از مهاجرت مادها و پارسها و اقوام آريايي به ايران يعنى حدودا ٤٢٠٠ سال قبل بر اثر تغييرات آب و هوايى در اقيانوس آرام پديده ال نينو بوجود آمد در آن هنگام اكاديان در مرزهاي اروميه حكمرانى ميكردند. بر اثر ال نينو خشكسالى بزرگى در خاورميانه بمدت ٣٠٠ سال بوجود آمد كه در آن درياچه اروميه به كلى خشك شد و به صحرا تبديل شد در طى اين ٣٠٠ سال يعنى ٢٢٠٠ قبل از سال ميلادى تا ١٩٠٠ سال قبل از ميلاد مردم خاور ميانه مجبور به مهاجرت شدند. طوفانهاى شنى كل محصولات را از بين بردند و براى ٣٠٠ سال خاورميانه قابل زندگى نبود. اين امر موجب از بين رفتن سلسله آكاديان شد. و زمينه مهاجرت اقوام ديگر به ايران بعد از اين دوران سخت مهيا شد.
ما دليل اين واقعه را با آزمايشهاى علمى زير زمينى دريافتيم و يك سطح لايه زمين بمدت ٣٠٠ سال از شن شناسايى شدند كه از كشور عمان گرفته تا كناره هاى درياى سياه همين مسئله را ثابت ميكند اين دليل اصلى ناپديد شدن ناگهاني اكاديان و از بين رفتن اين سلسله امپراطورى را ثابت ميكند.
مقاله از شهروز ربانى

امپراتوری آکدی (/əˈkeɪdiən/) اولین امپراتوری باستانی بین النهرین پس از تمدن طولانی مدت سومر بود. مرکز آن در شهر Akkad /ˈækæd/ و منطقه اطراف آن بود. امپراتوری زبان اکدی و سومری را تحت یک حکومت متحد کرد. امپراتوری اکدی در سراسر بین النهرین، شام و آناتولی نفوذ داشت و لشکرکشی های نظامی را تا جنوب دیلمون و ماگان (عربستان سعودی، بحرین و عمان امروزی) در شبه جزیره عربستان فرستاد

امپراتوری اکدی بین قرن های 24 و 22 قبل از میلاد به اوج سیاسی خود رسید، پس از فتوحات بنیانگذار آن سارگون اکد. در زمان سارگون و جانشینان او، زبان اکدی برای مدت کوتاهی بر دولت های فتح شده همسایه مانند ایلام و گوتیوم تحمیل شد. گاهی اکد را اولین امپراتوری تاریخ می دانند، اگرچه معنای این اصطلاح دقیق نیست و مدعیان سومری قبلی نیز وجود دارند.

پس از سقوط امپراتوری اکدی، مردم بین النهرین در نهایت به دو ملت بزرگ اکدی زبان ادغام شدند: آشور در شمال و بابل در جنوب.

اکد پیش از سارگونی

اکد قبل از گسترش قلمرو سومر تحت فرمان آخرین پادشاه آن لوگال-زاگ-سی به رنگ نارنجی ظاهر می شود. حدود 2350 قبل از میلاد

سارگون بر ستون پیروزی خود، با کش موی سلطنتی، گرز در دست دارد و کت سلطنتی پشمکی بر روی شانه چپ خود با کمربند بزرگ پوشیده است، به دنبال آن خدمتکاری که چتر سلطنتی در دست دارد.نام سارگون به خط میخی (“شاه سارگون”) کمرنگ در جلوی صورت او ظاهر می شود. موزه لوور.

مقام اکدی در هیئت سارگون اکدی، تبر در دست دارد
امپراتوری اکدی نام خود را از منطقه و شهر اکد گرفته است که هر دو در منطقه تلاقی عمومی رودهای دجله و فرات قرار داشتند. اگرچه شهر اکد هنوز بر روی زمین شناسایی نشده است، اما از منابع متنی مختلف شناخته شده است. در این میان حداقل یک متن مربوط به قبل از سلطنت سارگون است. همراه با این واقعیت که نام اکد منشأ غیر اکدی دارد، این نشان می دهد که شهر اکد ممکن است در دوران پیش از سارگونی اشغال شده باشد.

Ruler   Middle chronology
All dates BC
 
Sargon   2334–2279  
Rimush   2278–2270
Manishtushu   2269–2255
Naram-Sin   2254–2218
Shar-Kali-Sharri   2217–2193
Dudu   2189–2169
Shu-turul   2168–2154

لوح به زبان اکدی که حیوانات اهلی را ضبط می کند، بیسمایا، سلطنت شرکالی شری، ق. 2100 قبل از میلاد، خشت – موزه مؤسسه شرقی، دانشگاه شیکاگو

نقش مهر استوانه‌ای مربوط به زمان شاه اکد شارکالیشری (حدود 2200 ق.م) با کتیبه مرکزی: “شاهزاده شرکلیشرری الهی اکد، بنده او ابن شروم کاتب”. گمان می رود که گاومیش شاخ دراز از دره سند آمده باشد و در مورد روابط سند و بین النهرین شاهد تبادل نظر با ملوهها (تمدن دره سند) است. در حدود 2217-2193 قبل از میلاد. موزه لوور