Moon

یک ماه با یک ماه در مدار

ماه در مدار ماهی دیگر چه چیزی بهتر از ماه؟ ماه در حال گردش به دور یک ماه دیگر که اینترنت آن را ماه لقب داده است. ماه‌ها که با نام‌های زیرماه، ماه‌ماه، ماه‌بزرگ، ماه و قمر نیز شناخته می‌شوند، هنوز فقط نظریه هستند، اما محاسبات اخیر نشان می‌دهد که هیچ چیز غیرممکنی در مورد

یک ماه با یک ماه در مدار ادامه مطلب »