چرا DNA خود به خود جهش می یابد؟ فیزیک کوانتومی ممکن است توضیح دهد

چرا DNA خود به خود جهش می یابد؟ فیزیک کوانتومی ممکن است توضیح دهد یک مطالعه اخیر نشان می دهد که مکانیک کوانتومی، که بر جهان خردسالان حکومت می کند، ممکن است به توضیح اینکه چرا جهش های ژنتیکی به طور خود به خود در DNA ایجاد می شود، کمک کند تا از خودش کپی […]

چرا DNA خود به خود جهش می یابد؟ فیزیک کوانتومی ممکن است توضیح دهد ادامه مطلب »