تراشه ای که از اعضای بدن انسان تقلید می کند می تواند جایگزین آزمایش روی حیوانات شود

تراشه ای که از اعضای بدن انسان تقلید می کند می تواند جایگزین آزمایش روی حیوانات شود تراشه پلاستیکی کوچک، نه بزرگتر از انگشت شست، می تواند پایان آزمایش بر روی حیوانات باشد! این خبر خوبی برای تقریباً 115 میلیون خرگوش، خوکچه هندی، موش، موش، سگ، میمون، ماهی، پرنده و سایر حیواناتی است که در […]

تراشه ای که از اعضای بدن انسان تقلید می کند می تواند جایگزین آزمایش روی حیوانات شود ادامه مطلب »