دانشمندان در بزرگترین نقشه کهکشان به دنبال پاسخ هستند

دانشمندان در بزرگترین نقشه کهکشان به دنبال پاسخ هستند این هفته، اخترفیزیکدانان بزرگترین نقشه جهان را ارائه کردند. با تعیین موقعیت 7.5 میلیون کهکشان، این نقشه بزرگتر و با جزئیات بیشتر از مجموع همه پیشینیان خود است. و به هیچ وجه کامل نیست. این تیم با استفاده از ابزار بسیار دقیق طیف‌سنجی انرژی تاریک (DESI)، […]

دانشمندان در بزرگترین نقشه کهکشان به دنبال پاسخ هستند ادامه مطلب »