فركانس صدا و موسيقى جهت رشد بهتر گياهان

قدرت صداها – فرکانس مناسب را برای گیاهان قوی تر و سالم تر پیدا کنید موسیقی بر همه افراد تأثیر عمیقی دارد، اما آیا تأثیری بر گیاهان دارد؟ بسیاری از دانشمندان در طول تاریخ این سوال را از خود پرسیده اند و مطالعات بسیاری برای یافتن پاسخ انجام شده است. از قرن بیستم این ایده […]

فركانس صدا و موسيقى جهت رشد بهتر گياهان ادامه مطلب »