راز مرگبار شكر

راز مرگبار شکر من سال‌هاست که کتاب می‌نویسم و ​​اغلب درباره رایج‌ترین معضلاتی که از طریق تولید مواد غذایی با تکنولوژی مدرن به ما ارائه می‌شود، تفسیر می‌کنم. مهمتر از همه، آنها همیشه از من می پرسند، “تو چه فکر می کنی، آیا من چاق هستم؟” یا “چگونه می توانم وزن کم کنم؟” واضح است […]

راز مرگبار شكر ادامه مطلب »