با كدوى حلوايى از پروستات محافظت كنيد

  با کدو حلوایی تابستانی از پروستات خود محافظت کنید و سطح کلسترول را کاهش دهید تنظيم از مهندس شهروز ربانى  اروميه به تازگی فصل این سبزی فوق العاده شروع شده است. انواع مختلفی از کدو حلوایی با رنگ ها و شکل های مختلف وجود دارد، اما کدو سبز تیره کوچک که شبیه خیارهای بزرگ […]

با كدوى حلوايى از پروستات محافظت كنيد ادامه مطلب »