روشهاى سلامتى تبت

روشهاى سلامتى تبت تنظيم از مهندس شهروز ربانى از  اروميه  سیستم پزشکی تبت یکی از قدیمی ترین سیستم های پزشکی در جهان است. در شفا بیشتر به داروخانه طبیعت غنی متکی است. هنگام چیدن میوه ها و گیاهان دارویی برای درمان، همه چیز در نظر گرفته می شود – از موقعیت مکانی گرفته تا موقعیت […]

روشهاى سلامتى تبت ادامه مطلب »