چگونه در ارومیه باغ عمودی بسازیم

نحوه ساخت باغچه عمودی ارومیه در 7 مرحله ویلای غیر قانونی خود را در جاده امامزاده ارومیه به باغ عمودی تبدیل کنید تا خسارت از دست رفتن زمین کشاورزی بخاطر ساخت ویلا حل شود تنظیم مقاله از مهندس شهروز ربانی باغبانی عمودی روش عجیبی برای باغبانی است زیرا همانطور که از خود کلمه مشخص است، […]

چگونه در ارومیه باغ عمودی بسازیم ادامه مطلب »