انسان اژدها ممکن است از نئاندرتال ها به ما نزدیک تر باشد

  مرد (انسان ) اژدها ممکن است از نئاندرتال ها به ما نزدیک تر باشد بر اساس سه مطالعه منتشر شده در ژوئن در مجله The Innovation، یک جمجمه انسان باستانی که در چین پیدا شد منجر به نامگذاری گونه جدیدی شده است: هومو لونگی یا “مرد اژدها”. این گونه ممکن است نزدیک‌ترین خویشاوند ما باشد، […]

انسان اژدها ممکن است از نئاندرتال ها به ما نزدیک تر باشد ادامه مطلب »