اسب‌های آبی صدای آشنايان خود را تشخیص می‌دهند

اسب های آبی حیوانات پر سروصدایی هستند و صداهایی که تولید می کنند می تواند از فاصله های دور در آن سوی دریاچه ها و رودها شنیده شود. اما تاکنون کاربرد دقیق صدایی که این حیوانات تولید می کنند یک معما بود. دانشمندانی که اسب های آبی را در نواحی حفاظت شده طبیعی در آفریقا […]

اسب‌های آبی صدای آشنايان خود را تشخیص می‌دهند ادامه مطلب »