منابع طبیعی

اکباتانا

اکباتانا: رونمایی از میراث غنی تاریخی پایتخت باستانی

اکباتانا: میراث تاریخی غنی پایتخت باستانی اکباتانا که به نام همدان نیز شناخته می شود، شهری در غرب ایران است که دارایت میراث تاریخی غنی است. اکباتانا به عنوان پایتخت امپراتوری ماد باستان و بعدها پایتخت تابستانی امپراتوری هخامنشی، اهمیت زیادی در تاریخچه تاریخ دارد. موقعیت استراتژیک آن در امتداد جاده ابریشم آن را به […]

اکباتانا: رونمایی از میراث غنی تاریخی پایتخت باستانی ادامه مطلب »

“Breathing plan”: a savior to old trees, endangered forests

“Breathing plan”: a savior to old trees, endangered forests TEHRAN – A plan, called “breathing”, that banned any wood exploitation in endangered forests, has halted the cutting down of at least 550,000 cubic meters of forests annually or completely stopped the process. In January 2017 in line with the laws regulating all aspects of policymaking

“Breathing plan”: a savior to old trees, endangered forests ادامه مطلب »

Algal bloom a colorful threat to aquatic ecosystem

Algal bloom a colorful threat to aquatic ecosystem TEHRAN – “Algal blooms” have negative effects on aquatic environments and bring losses to the fisheries sector, which is mainly caused by various factors such as climate change, rising temperatures, the entry of industrial, domestic, agricultural, and human effluents. An algal bloom or algae bloom is a

Algal bloom a colorful threat to aquatic ecosystem ادامه مطلب »

130 wildlife species in danger of extinction in Iran

  TEHRAN – There are 1,300 species of animals in the country, 130 of which are endangered and threatened, Hassan Akbari, deputy head of natural environment and biodiversity of the Department of Environment (DOE), has said. Asiatic cheetahs, great bustard, Siberian crane, Persian onager, and some reptiles and amphibians are among the endangered and threatened

130 wildlife species in danger of extinction in Iran ادامه مطلب »

بررسی تاثیر کاربری‌های کشاورزی بر آلودگی آب‌های سطحی

  بررسی تاثیر کاربری‌های کشاورزی بر آلودگی آب‌های سطحی جواد رمضانی، شهرزاد دانش‌فر استادیار گروه شیلات، دانشکده محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی منابع طبیعی- ارزیابی و آمایش سرزمین jramezani@gmail.com shahrzaddaneshfar@yahoo.com چکیده یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های پویا رودخانه‌ها هستند و آگاهی از روند تغییرات و پیش‌بینی کیفیت آینده آن، امکان پیش‌بینی مشکلات احتمالی آینده و

بررسی تاثیر کاربری‌های کشاورزی بر آلودگی آب‌های سطحی ادامه مطلب »