شعر

اشعار

Why is Rumi the best-selling poet in the US? چرا اشعار مولانا پرفروشترین کتاب شعر دنیاست

Why is Rumi the best-selling poet in the US? چرا اشعار مولانا پرفروشترین کتاب شعر دنیاست This 817-year-old Persian mystic and dervish has a massive following in the US and around the world. Jane Ciabattari explains his enduring influence. The ecstatic poems of Jalal ad-Din Muhammad Rumi, a Persian poet and Sufi master born 817 […]

Why is Rumi the best-selling poet in the US? چرا اشعار مولانا پرفروشترین کتاب شعر دنیاست ادامه مطلب »

اشعاری از شهریار

  بهترین اشعار استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی معروف به شهریار سیدمحمدحسین بهجت تبریزی شاعر معاصر ایرانی است که با نام شهریار معروف است. از استاد شهریارمجموعه غزلیات، اشعار زیبا به ترکی و منظومه حیدربابا به جای مانده است. شهریار در جوانی عاشق و دلبسته دختری زیبا رو به نام ثریا می شود که

اشعاری از شهریار ادامه مطلب »