سیگنال های رادیویی مرموز

سیگنال های رادیویی مرموز

سیگنال های رادیویی مرموز
سیگنال های رادیویی مرموز

از سال 2007، محققان سیگنال‌های رادیویی بسیار قوی و فوق‌العاده را دریافت می‌کنند که تنها چند میلی ثانیه طول می‌کشد. این فلاش‌های معمایی انفجارهای رادیویی سریع (FRB) نامیده می‌شوند و به نظر می‌رسد که از میلیاردها سال نوری دورتر می‌آیند (آنها بیگانه نیستند، هرگز بیگانگان نیستند). اخیراً، دانشمندان موفق به گرفتن یک FRB تکرار شونده شدند که شش بار متوالی چشمک زد، دومین سیگنالی که تا به حال دیده شده است و می تواند به آنها در کشف این رمز و راز کمک کند.