سيل بزرگ ٩٥٠٠ و ٧٠٠٠ سال قبل در اروميه

 

سيل بزرگ ٩٥٠٠ و ٧٠٠٠ سال قبل در اروميه و تاثير آن در جغرافى منطقه و تكامل بشريت

مقاله از مهندس شهروز ربانى

در اين مقاله ما نميخواهيم به صد ميليون سال قبل كه اروميه زير اعماق اقيانوس بود برگرديم و اين توانايى رو نداريم. اين را به دانشمندان و محققان ايرانى محول ميكنيم. اروميه و كلا سلسله كوه هاى زاگرس بيشترين فسيلهاي دريايي دنيا را دارند و دانشمندان ايرانى ميتوانند بزرگترين كتابخانه فسيلى را بسازند و با اين كار خدمت بزرگى به علم فسيل شناسى, زيست شناسى و شناخت گونه هاى جديد بنمايند. ما در اين مقاله طوفان و سيلهاى بعد از عصر يخبندان را بررسى ميكنيم. رابطه درياى خزر درياچه اروميه و درياى سياه بسيار جالب است. قبل از طوفان بزرگ در ٩٤٠٠-٩٥٠٠ سال قبل درياى سياه احتمالا يك دره بود برخى ها معتقدند كه شايد يك درياچه آب شيرين هم داشته شايد به اندازه درياچه وان امروز ولي بعد از گرمايش زمين و بروز سيل بزرگ آبها از سه مسير مختلف به اين دره ريختند آب درياي مديترانه از طويق تنگه بسفر و آب درياى خزر از طريق كانالها و سرازير شدن آب از طرف اروميه و ملحق شدن اين كانالها بسوى درياى سياه. باسنانشناسان معتقدند كه يكى از بزرگترين حلال تمدنهايي بزرگتر از تمدن مصر قديم سطح درياي سياه ميباشد چون تمدنهاي بزرگي زير آب اين دريا از بين رفته اند. خيلي ها معتقدند كه درياي سياه همان اتلانتيس است و برخى معتقدند كه كشتى نوح(ع) در دامنه كوه آرارات پهلو گرفته

اين تغييرات آب و هوايى موج كوچ اقوام و به جهات مختلف جهان شده و نقش بزرگى در بروز فرهنگها و زبانهاى مختلف شده شايد نظير همين تغييرات آب و هوايى جهانى بوده كه موجب انقراض نندرتالها در ٤٠٠٠٠ تا ٤٤٠٠٠ سال پيش شده هر چه باشد ٢ تا ٤ درصد ژن انسانهاى مدرن از آنهاست مثلا ما ژن دندان عقل را از آنها به ارث برديم. بد نيست كه بدانيد كه ساختار دى ان اى ما و شامپانزه ها ٩٨٪؜ و با درخت موز ٥٠٪؜ يكيست پس نژادپرست نباشيد خداوند همه ما را يكسان خلق كرده و عزيزترين نزد او پرهيزگارترين هست. خلق بشر در اقوام مختلف نشانه يك جنس نبودن نيست بلكه نشانه يك خانواده بودن هست كه در دنيا پخش شويم و از عقلمان جهت پيشرفت و ترقى استفاده كنيم

مقدمه
سیل دریای سیاه – تاریخچه تحقیقات

در سال ۱۹۹۸ دو استاد یک خط

ساحلی قدیمی و تپه های شنی کاملاً حفظ شده را در عمق 155 متری پیدا کردند، نشان می دهد که سیل وجود داشته است. تپه های شنی کاملاً حفظ شده دلیلی بر این بود که سیل باید سریع اتفاق افتاده باشد. این یافته ها در کتاب طوفان نوح آنها توضیح داده شده است، که ادعا می کند دریای سیاه قبلاً یک دریاچه بوده است اما با آب شور پر شده و به دریا تبدیل شده است Pontus Euxenos

با این حال، افسانه ها در جزیره ساموتراس در دریای اژه ادعا می کردند که دریای سیاه دریای اژه را با آب شیرین پر کرده است. رایان و پیتمن گفتند شاید ساکنان جزیره کاملاً متوجه نشده باشند که آب از کجا آمده است، که باورش سخت است. آنها فقط یک سیل آب شور را تصدیق کردند که به این نتیجه رسیدند که باید طوفان نوح باشد. با این حال، باید به افسانه های جزیره نشینان در دریای اژه اعتماد کرد، زیرا می توان انتظار داشت که ذوب سریع یخ های قطبی در پایان عصر یخبندان، آب زیادی را از شمال از طریق رودخانه ها، Don، Dnieper به دریای سیاه برساند. و دنیستر که ابتدا سیل آب شیرین وجود خواهد داشت. این آب شیرین احتمالاً از طریق رودخانه‌ای که از شمال – جنوب می‌گذرد، به سمت جنوب به دریای اژه و مدیترانه می‌رود.

ادامه ذوب سریع یخ های قطبی با گذشت زمان، سطح اقیانوس اطلس را افزایش می دهد، که با آب شور ابتدا دریای مدیترانه، سپس دریای اژه، و در نهایت دریای سیاه، احتمالاً از طریق همان رودخانه ای که اکنون به سمت جنوب – شمال جریان دارد، پر می شود. . هر دو سیل بستر رودخانه را گسترش می‌دادند. بسفر کنونی احتمالاً همین رودخانه عریض است. وجود سیلاب های آب شیرین و شور توسط تعادل به خطر افتاده فعلی در بسفر پشتیبانی می شود. آب نزدیک سطح دو برابر کمتر شور است و از دریای سیاه به دریای اژه می رود، اما آب شور زیر 50 فوت در جهت مخالف از دریای اژه و مدیترانه به دریای سیاه جریان دارد . تغییرات دما در 10000 سال گذشته این را نشان می دهد. این عصر یخبندان بزرگ است که با طوفان بزرگ (نوح) به پایان رسید. چهار دوره کوتاه یخبندان از آن پیروی کردند و اکنون ما در پنجمین دوره گرمایش زندگی می کنیم.

در سال 1999، دکتر رابرت بالارد که کشتی شکسته شده تایتانیک را کشف کرد، با یک روبات قطعه چوبی را از یک خانه سیل زده در کف دریای سیاه بیرون آورد . با بررسی مشخص شد که سیل حدود 7000 سال پیش بوده است. رایان و پیتمن بلافاصله ادعا کردند که این طوفان نوح است.

شخصیت مرد معروف به “متفکر” ساخته شده توسط فرهنگ هامانجیا (همچنین هامانگیا) اطراف دریای سیاه در دوران نوسنگی .


تمدن مخفی در دریای سیاه


پنج تمدن مختلف از گورستان باستانی در کریمه استفاده می کردند و باستان شناسان نمی دانند چرا

در اينكه درياى سياه چگونه بوجود آمده تئورى ها و اسرار فراوانى وجود دارد. ولى اينكه بعد از عصر يخبندان كوچك با گرمايش زمين اروميه و مناطق آسياى نزديك را سيل هاى پى در پى برده و جغرافياى محيطى را تغيير داده و موجب مهاجرتهاى زياد شده هيچ شكى نيست