انسان اژدها ممکن است از نئاندرتال ها به ما نزدیک تر باشد

 

مرد (انسان ) اژدها ممکن است از نئاندرتال ها به ما نزدیک تر باشد

انسان اژدها
انسان اژدها

بر اساس سه مطالعه منتشر شده در ژوئن در مجله The Innovation، یک جمجمه انسان باستانی که در چین پیدا شد منجر به نامگذاری گونه جدیدی شده است: هومو لونگی یا “مرد اژدها”. این گونه ممکن است نزدیک‌ترین خویشاوند ما باشد، حتی از نئاندرتال‌ها که قبلاً نزدیک‌ترین خویشاوندان ما محسوب می‌شدند، به ما نزدیک‌تر است. این جمجمه تقریباً 146000 ساله بزرگترین جمجمه همو است که به ثبت رسیده است و متعلق به مردی است که در حدود 50 سالگی درگذشت.

با این حال، این یافته بحث برانگیز است. سه کارشناس تکامل انسان که در این مطالعه شرکت نداشتند، همگی متعجب بودند که آیا انسان اژدها واقعاً به دودمان مرموز انسان دنیسووا تعلق دارد.