Medicine

روشهاى سلامتى تبت

روشهاى سلامتى تبت تنظيم از مهندس شهروز ربانى از  اروميه  سیستم پزشکی تبت یکی از قدیمی ترین سیستم های پزشکی در جهان است. در شفا بیشتر به داروخانه طبیعت غنی متکی است. هنگام چیدن میوه ها و گیاهان دارویی برای درمان، همه چیز در نظر گرفته می شود – از موقعیت مکانی گرفته تا موقعیت …

روشهاى سلامتى تبت ادامه مطلب »

NAD+ یا نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید، یک کوآنزیم حیاتی است

NAD+ برای ایجاد انرژی در بدن و تنظیم فرآیندهای سلولی محوری ضروری است. در اینجا این است که چرا اینقدر مهم است، چگونه کشف شد، و چگونه می توانید بیشتر از آن به دست آورید. NAD+ یا نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید، یک کوآنزیم حیاتی است که در هر سلول بدن شما یافت می شود …

NAD+ یا نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید، یک کوآنزیم حیاتی است ادامه مطلب »