استفاده از فویل آلومینیومی در طب سنتی

توجه: ما صحت این مقاله چون بر اساس طب سنتی است تایید و‌یا تکذیب نمیتوانیم بکنیم تنظیم از شهروز ربانی از فویل آلومینیومی برای کاهش روماتیسم، التیام سوختگی و برداشتن کیسه چشم استفاده کنید به گفته بسیاری از پزشکان جایگزین و همچنین نتایج برخی تحقیقات پزشکی، فویل آلومینیومی می تواند جایگزین بسیار خوبی برای داروهای …

استفاده از فویل آلومینیومی در طب سنتی ادامه مطلب »