درمان جایگزین نقرس

درمان جایگزین نقرس نقرس که به عنوان آرتریت نقرسی یا آرتریت ناشی از کریستال نیز شناخته می شود، یکی از قدیمی ترین بیماری های شناخته شده است. در قرن هفدهم، شیوع نقرس در بریتانیا ابعاد تقریباً همه گیر پیدا کرد. این بیماری تقریباً به طور انحصاری قشر ثروتمند جامعه و اشراف را مورد حمله قرار …

درمان جایگزین نقرس ادامه مطلب »