اکولوژی

5 new species of reptiles identified

5 new species of reptiles identified in Iran A research team from Hakim Sabzevari University of Sabzevar city located in Khorasan Razavi province identified 5 new species of lizards for the fauna of Iran by conducting several research trips to Hormozgan, Fars, and Isfahan provinces, and introduced them to the world for the first time. …

5 new species of reptiles identified ادامه مطلب »

انسان اژدها ممکن است از نئاندرتال ها به ما نزدیک تر باشد

  مرد (انسان ) اژدها ممکن است از نئاندرتال ها به ما نزدیک تر باشد بر اساس سه مطالعه منتشر شده در ژوئن در مجله The Innovation، یک جمجمه انسان باستانی که در چین پیدا شد منجر به نامگذاری گونه جدیدی شده است: هومو لونگی یا “مرد اژدها”. این گونه ممکن است نزدیک‌ترین خویشاوند ما باشد، …

انسان اژدها ممکن است از نئاندرتال ها به ما نزدیک تر باشد ادامه مطلب »